skip to Main Content

INFO.

BoModuls svensktillverkade och högkvalitativa husmoduler i trä kan användas i många olika typer av bostadsprojekt. Vårt flexibla byggsystem lämpar sig för allt från småhus och studentbostäder till flerbostadshus i upp till sex våningar.

Byggnadsdelarna tillverkas inomhus i fabrik, en rationell och effektiv tillverkning i klimatkontrollerad miljö. Därefter transporteras de färdigställda modulerna till byggarbetsplatsen för montering. Vår byggmetod säkerställer en hög kvalitet och ger en effektiv logistik. Byggtiden på byggarbetsplatsen förkortas avsevärt jämfört med mer traditionellt platsbyggande, då modulerna levereras färdigställda för montering på bygget.

Modulsystemet minimerar också risken för fuktproblematik, då tillverkningen sker i inomhusmiljö och modulerna levereras till byggarbetsplatsen med färdigställda ytskikt. Väderskyddat hus på plats direkt minskar väderberoende och oro.

BoModul använder högkvalitativ småländsk gran i tillverkningen. Genom att använda lokala råvaror och använda en rationell logistik minimerar vi klimatpåverkan. Sunda och noga utvalda material ger en sund boendemiljö. Produktionen sker i vår fabrik i Bodafors i Småland och modulerna kan levereras till hela Sverige.

Kontaktperson
Erling Lind, affärschef
E-post: erling.lind@bomodul.se
Tel: 070-835 14 67

Bomodul info
Back To Top