skip to Main Content

OM BOMODUL

BoModuls svensktillverkade och högkvalitativa husmoduler i trä kan användas i många olika typer av bostadsprojekt.

Vårt flexibla byggsystem lämpar sig för allt från småhus och studentbostäder till flerbostadshus.

Byggnadsdelarna tillverkas inomhus i fabrik, en rationell och effektiv tillverkning i klimatkontrollerad miljö. Därefter transporteras de färdigställda modulerna till byggarbetsplatsen för montering. Vår byggmetod säkerställer en hög kvalitet och ger en effektiv logistik. Byggtiden på byggarbetsplatsen förkortas avsevärt jämfört med mer traditionellt platsbyggande, då modulerna levereras färdigställda för montering på bygget.

Modulsystemet minimerar också risken för fuktproblematik, då tillverkningen sker i inomhusmiljö och modulerna levereras till byggarbetsplatsen med färdigställda ytskikt. Väderskyddat hus på plats direkt minskar väderberoende och oro.

Bomodul använder högkvalitativ småländsk gran i tillverkningen. Genom att använda lokala råvaror och använda en rationell logistik minimerar vi klimatpåverkan. Sunda och noga utvalda material ger en sund boendemiljö. Produktionen sker i vår fabrik i Bodafors i Småland och modulerna kan levereras till hela Sverige.

Stabil huvudägare i Bomodul

Sedan 2021 är ALM Equity huvudägare i Bomodul.
ALM Equity är en aktiv ägare av självständiga bolag inom fastighetsbranschen. Bolagen organiseras i fyra affärsområden; Förvaltning, Projektutveckling, Entreprenad och Digitala tjänster.  Bolagen förenas  i en gemensam hållbar idé om framtidens  boendekoncept med ett yteffektiva och kommunikationsnära boende.

 

 

Back To Top