skip to Main Content

OM BOMODUL

BoModuls svensktillverkade och högkvalitativa husmoduler i trä kan användas i många olika typer av bostadsprojekt.

Vårt flexibla byggsystem lämpar sig för allt från småhus och studentbostäder till flerbostadshus.

Byggnadsdelarna tillverkas inomhus i fabrik, en rationell och effektiv tillverkning i klimatkontrollerad miljö. Därefter transporteras de färdigställda modulerna till byggarbetsplatsen för montering. Vår byggmetod säkerställer en hög kvalitet och ger en effektiv logistik. Byggtiden på byggarbetsplatsen förkortas avsevärt jämfört med mer traditionellt platsbyggande, då modulerna levereras färdigställda för montering på bygget.

Modulsystemet minimerar också risken för fuktproblematik, då tillverkningen sker i inomhusmiljö och modulerna levereras till byggarbetsplatsen med färdigställda ytskikt. Väderskyddat hus på plats direkt minskar väderberoende och oro.

Bomodul använder högkvalitativ småländsk gran i tillverkningen. Genom att använda lokala råvaror och använda en rationell logistik minimerar vi klimatpåverkan. Sunda och noga utvalda material ger en sund boendemiljö. Produktionen sker i vår fabrik i Bodafors i Småland och modulerna kan levereras till hela Sverige.

Vi arbetar långsiktigt för en hållbar utveckling där bland annat miljömärkningen Svanen är en viktig beståndsdel. Från och med hösten 2020 kan vi svanenmärka våra bostäder.

Järntorget stabil huvudägare i Bomodul

Sedan 2018 är Järntorget huvudägare i Bomodul. Med närmare 30 års erfarenhet inom bostadsutveckling har Järntorget genom åren blivit en stabil och långsiktig aktör med stort kunnande inom branschen.

Kärnverksamhet är bostadsutveckling hela vägen från markförvärv till färdiga fastigheter. Järntorget bygger cirka 400 bostäder årligen och har en väl avvägd byggrättsportfölj med cirka 3300 byggrätter.

Läs mer om Järntorget

Vi arbetar långsiktigt för en hållbar utveckling där bland annat miljömärkningen Svanen är en viktig beståndsdel. Från och med hösten 2020 kan vi svanenmärka våra bostäder.

svanen_726x726
Back To Top